Aanbod

De steeds complexere wet- en regelgeving in de sociale zekerheid vraagt om goed geschoold personeel. Want alleen dan kan er adequaat worden opgetreden bij het vermoeden van fraude. DRIVO traint uw personeel in theorie en praktijk, zowel individueel als in groepsverband.

De cursisten van DRIVO zijn: klantmanagers sociale zaken, handhavings- en fraudepreventiemedewerkers, fraude-inspecteurs, sociaal rechercheurs en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

U kunt trainer Ronald van Olst inschakelen voor:

U kunt op deze pagina’s meer informatie vinden over het complete aanbod van DRIVO of direct contact met ons opnemen.

Reactie van een cursist:
“Boeiend gebracht!”