Gespreksvaardigheden en -technieken

Eén van de belangrijkste aspecten op het gebied van waarheidsvinding zijn de juiste gespreksvaardigheden en -technieken. Objectiviteit is daarbij essentieel. Tijdens deze training worden verschillende methodieken aangeleerd om tijdens de gesprekken, interviews of verhoren de juiste informatie te verkrijgen, de regie te houden en doortastend te zijn. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek aan.
Een gesprek kan uw doel maken of breken. Het resultaat is afhankelijk van de manier waarop u het gesprek voert. Of u nou onderzoek doet naar rechtmatigheid, doelmatigheid.

Basistraining

In de basistraining leert u de theorie over communicatie- en gesprekstechnieken en krijgt u handvatten die u zelfvertrouwen geven in het voeren van de gesprekken. Zo kunt u objectief, effectief en op rechtmatige wijze waarheidsvinding toepassen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Communicatievaardigheden en gesprekstechnieken
 • Juridische aspecten van een gesprek
 • KEN-model
 • Doel, voorbereiding en methodes
 • Verhoor/gespreksplan
 • Uitvoering van het gesprek en tactische elementen
 • (Herkennen) verbale en non-verbale communicatie
 • Bekentenisdrempel en bekentenis
 • Duo-gesprek

Verdiepingsmodule

In de verdiepingsmodule wordt daadwerkelijk geoefend met casuïstiek die geheel gericht is op de praktijk. We werken onder andere met rollenspellen, waarbij we gebruik maken van actrice Valerie van Unen of acteur Dan de Kok. Het niveau stemmen we af op het niveau van de groep en specifieke wensen.

De training is bedoeld voor onder andere:

 • Klantmanagers sociale zaken
 • Re-integratiemedewerkers
 • Handhavers en handhavingsspecialisten
 • Fraudeonderzoekers/inspecteurs op diverse terreinen
 • Opsporingsambtenaren en (sociaal) rechercheurs
 • Uitvoerders van de Jeugdwet, de Wmo en het PGB
 • Medewerkers van burgerzaken en sociale diensten
 • Toezichthouders (Wmo, Jeugdwet en Basisregistratie Personen)
 • Woonconsulenten
 • Medewerkers verzekeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars

Maatwerk

Diverse vaardigheden kunnen worden getraind voor diverse doelen: we kunnen deze training algemener houden, bijvoorbeeld als u manager bent van een team. Of de training toespitsen op bijvoorbeeld waarheidsvinding, alle juridische aspecten, het vaststellen van oneigenlijk gebruik en/of misbruik. De inhoud stemmen we graag met u af.

Coach on the job

Onze trainers hebben veel praktijkervaring. Na de training biedt DRIVO tevens begeleiding bij gesprekken, interviews of verhoren aan als coach on the job. Zo kunnen sterke en minder sterke punten worden geanalyseerd, besproken en geëvalueerd. Ook kan de trainer het gesprek indien nodig ‘sturen’.

Neem voor het aanvragen van deze training of meer informatie contact met ons op.