Handhaving Wmo – Gespreksvaardigheden

In deze training oefenen we praktijkgericht het voeren van gesprekken die voorkomen in de hele zorgketen. Dit vergt veel gesprekscompetenties vanwege de diversiteit van de te voeren gesprekken. Van budgethouder, vertegenwoordiger, zorgverlener en bestuurder(s) tot directies van zorginstellingen.

De opleiding gespreksvaardigheden/interview-verhoortechnieken combineert theorie met rollenspellen, zodat de opgedane kennis direct wordt geoefend. Dit gebeurt aan de hand van het daadwerkelijke werkterrein en de feitelijke praktijksituatie van de toezichthouder of de klantmanager. Zo leert u hoe u het gesprek met de aanvrager dan wel vertegenwoordiger en zorgverlener moet aangaan.

Er wordt onder andere getraind op: verhoor/interview budgethouder; verhoor directeur/bestuurder; het maken van een verhoorplan en de juridische en tactische opbouw van een verhoor. Hoe gaan we om met de weerstand bij de andere partij tijdens het gesprek?

Er is een basistraining en aanvullend is verdieping mogelijk, waarbij getraind wordt met professionele actrice(s)/acteur(s) (o.a. Valerie van Unen en Dan de Kok) die zeer bekend zijn op dit terrein. Aan bod komen:

 • Verschillende gespreksmethoden
 • Juridische aspecten van een gesprek
 • Doel van het gesprek
 • De voorbereiding van het gesprek
 • Verhoorgespreksplan
 • Het houden van regie
 • De uitvoering van het gesprek
 • Tactische elementen in een gesprek
 • Doorvragen
 • Grenzen stellen
 • Omsingelen van bewijs
 • Confronteren met bewijs
 • Herkennen van non-verbaal gedrag
 • Vastleggen van de verklaring
 • Oefenen van praktijksituaties