Huisbezoeken

Het afleggen van huisbezoeken is één van de moeilijkste en ingrijpendste onderdelen van het beoordelen van het recht op uitkering en opsporen van uitkerings- en woonfraude. Toch is het controleren van de woon-/leefsituatie essentieel in dit proces.

Het afleggen van huisbezoeken moet echter wel zorgvuldig gebeuren, conform wet- en regelgeving. Anders kan er sprake zijn van onrechtmatig bewijs en kunnen bezwaren van vermeende fraudeurs gegrond worden verklaard of zelfs een onrechtmatige overheidsdaad opleveren. In een aantal zaken zijn uitvoeringsorganen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor het op onjuiste gronden afleggen van een huisbezoek. Dat kan voorkomen worden. Tijdens deze training maakt DRIVO u zowel juridisch als praktisch wegwijs in het zorgvuldig uitvoeren van een huisbezoek, zodat het bewijs rechtmatig verkregen wordt.

DRIVO kan ook op locatie trainingen verzorgen

Op onze leslocatie kunnen de ruimtes volledig worden ingericht voor de training huisbezoeken in de praktijk, maar DRIVO kan ook op locatie trainingen verzorgen.

Bekijk hier een paar voorbeelden van casussen ‘huisbezoek’.
Neem voor het aanvragen van deze training of meer informatie contact met ons op.