Rapporteren

Zoals een bestuursrechter vertelde: “Wij weten wat het bestuursorgaan bedoelt, maar het komt er niet goed uit.” Onderzoeken is één ding, maar onderzoeksbevindingen op papier zetten is een tweede.

De betrokken medewerker was ter plaatste, verhoorde de persoon, verrichtte het huisbezoek, vergaarde informatie en deed zijn waarnemingen. Hij of zij heeft het complete onderzoek in zijn hoofd. De belanghebbenden, juristen, bezwaarcommissies, rechters, advocaten en de CRvB (Centrale Raad van Beroep) hebben dat niet. Zij moeten het doen met de schriftelijke verslaglegging en zich zo een beeld vormen wat het onderzoek heeft behelsd, wat de bevindingen waren, op welke basis en bevoegdheden informatie is verkregen en op welke gronden een besluit is genomen.

DRIVO leert u op chronologische wijze schriftelijk verslagleggen van het onderzoek, zodat die de toets van de zorgvuldigheids- en motiveringsbeginselen doorstaat.

Neem contact met ons op voor het aanvragen van deze cursus of nadere informatie.