Toezichtbevoegdheden

Medewerkers handhaving, klantmanagers, fraude-inspecteurs en sociaal rechercheurs van uitvoeringsorganen krijgen steeds meer toezichtbevoegdheden om controletaken rond uitkeringen uit te voeren. Soms is er sprake van een behoorlijke uitbreiding van bevoegdheden, die op de juiste wijze moeten worden toegepast.

DRIVO loodst u vanuit de praktijk en de bestuursrechtelijke achtergrond door de bevoegdheden en juiste toepassing hiervan. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over deze training of het aanvragen ervan.