Waarnemen en observeren

Soms moet u onderzoek doen naar uitkeringsfraude, woonfraude of verzekeringsfraude. Dan kunt u heimelijke waarnemingen of observaties toepassen.

In de praktijk zien we dat veel van de collega’s deze werkzaamheden doen, zonder dat ze daar ooit een training voor gevolgd hebben. Er worden dan tips en trucs van ervaren collega’s gebruikt. Maar onderzoekt u dan wel op de meest praktische, efficiënte en veilige manier? En doet u dat wel binnen het juridische kader? Welke middelen kunt u inzetten en hoe zit het met de (verkeers)veiligheid?

Een volledige opleiding in observatiewerk is vaak niet haalbaar of betaalbaar. Maar in een tweedaagse training kunt u wel de basisbeginselen leren van het statisch observeren en het dynamisch observeren te voet. Alle vragen zoals hierboven omschreven worden behandeld. Bij de theorie krijgt u handige tips & trucs, handvatten en praktijkvoorbeelden waar u uw voordeel mee kunt doen. Het dynamisch observeren te voet gebeurt door een praktijkoefening onder leiding van twee ervaren trainers.

Afhankelijk van het niveau van de groep is er ook tijd voor een dynamische oefening met meerdere voertuigen. Dan ligt de nadruk op de verkeersveiligheid in combinatie met de onderlinge communicatie en het ‘leren zien’ van details. Heel belangrijk voor de onderzoeken in ons vakgebied! Dit gebeurt onder leiding van twee ervaren collega’s die werkzaam zijn in de handhaving en sociale zekerheid. Zij weten dus wat relevant is voor de onderzoeken naar bijvoorbeeld zwart werken, samenwoonfraude, etc.

De praktijkoefeningen worden gedurende de training continu geëvalueerd: wat ging goed, waar liggen de aandachtspunten, etc. Voor meer ervaren groepen / collega’s kan het niveau van de training aangepast worden. De praktijkoefening worden dan moeilijker gemaakt.

De training is bedoeld voor:

  • Handhavingsspecialisten
  • Fraudepreventiemedewerkers
  • Sociaal rechercheurs
  • Klantmanagers
  • Diverse toezichthouders gemeenten
  • Toezichthouders i.h.k.v. Algemene wet bestuursrecht
  • Toezichthouders/inspecteurs zorgverzekeraars
  • Onderzoekers/inspecteurs verzekeringsmaatschappijen

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op!