Weerbaarheidstraining

Tijdens de Weerbaarheidstraining staat agressie- en conflicthantering centraal. Helaas neemt het geweld tegen dienstverleners, medewerkers van gemeenten, sociale diensten en andere organisaties toe. Daarom is een goede mentale en fysieke weerbaarheid cruciaal geworden. Zeker nu de SZW-wetgeving is aangescherpt en de maatregelen voor overtreders van de inlichtingenplicht strenger zijn, neemt de kans op agressie toe.

Gesprekken in het kader van rechtmatigheid en huisbezoeken brengen de nodige risico’s met zich mee. De boodschap dat er mogelijke misstanden en/of onrechtmatigheden zijn geconstateerd en mogelijk sancties volgen, leidt al snel tot een explosieve situatie. Geregeld moet zelfs de politie eraan te pas komen.

Daarom biedt DRIVO de Weerbaarheidstraining, een opleiding over agressie- en conflicthantering op maat tezamen met Rob Koelink. Bijvoorbeeld voor medewerkers van sociale diensten en toezichthouders op diverse terreinen – maar eigenlijk heeft iedereen met veelvuldig klantcontact baat bij deze training.

Recentelijk zijn er medewerkers van gemeenten door hen opgeleid in het kader van de toezicht op de corona maatregelen.

Bij de Weerbaarheidstraining gaan we in op:

  • Werkplekonderzoek op veiligheidsaspecten (o.a. spreekkamers)
  • Aanleren de-escalerend gedrag bij conflicten
  • Training op werklocatie (kantoor)
  • Casuïstiek geënt op de praktijk (bijv. woning bij huisbezoeken)
  • Samenwerken met gehele afdeling bij conflicten
  • Veiligheidsprotocollen
  • Opbouwen en vergroten zelfvertrouwen bij de medewerkers
  • Houding en gedrag
  • Handelen in noodsituaties

Neem voor meer informatie over deze training, of het maken van een afspraak, contact met ons op.